Публічна оферта

Публічна оферта з 07.12.23

 

м. Київ                             «08» грудня 2023  року

 

 1. Визначення понять. 

 

Замовник – фізична або юридична особа, наділена необхідною право і дієздатністю, яка укладає даний Договір з метою отримання Послуг. 

Постачальник Сервісу – Фізична особа-підприємець  Шрамко Віта Петрівна, РНОКПП 3271410969, зареєстрований за адресою: Україна, 10005, Житомирська обл., місто Житомир, вул. Чуднівська, будинок 108-А, квартира 14

Ресторан – заклад громадського харчування (юридична або фізична особа-підприємець від імені якої діє Замовник) який здійснює виготовлення та реалізацію Продукції, інформація щодо якої розміщена на Сервері. 

Гість – відвідувач Ресторану, що здійснює або має намір здійснити оформлення замовлення на отримання продукції за допомогою доступу до Серверу.

Сервер – веб-вузол, розміщений за адресою: https://choiceqr.com, всі права на який належать Постачальнику Сервісу на підставі Ліцензійної угоди від 11/11/23

Послуги Choice (надалі – Послуги) – комплекс послуг, які надаються Постачальником Сервісу Замовнику на підставі даного Договору і перелік яких визначений в розділі 3 Договору. 

Сервісний збір – вартість Послуг, які Постачальник Сервісу надає Замовнику. 

Продукція – асортимент товарів та послуг, що пропонуються до реалізації Рестораном (у тому числі власного виробництва), інформація про які розміщена на Сервері. 

Замовлення – оформлена Гостем заявка на отримання Продукції Ресторану.

Публічна оферта – пропозиція Постачальника Сервісу, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, наділеній необхідною право та дієздатністю, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір про надання послуг на умовах, викладених в Публічній оферті. Надалі також можливе застосування поняття «Договір». 

Акцепт – повне і безумовне прийняття Замовником Публічної оферти, яке здійснюється в порядку, передбаченому даною Публічною офертою. 

Особистий кабінет – віртуальний інструмент персонального самообслуговування Замовника або уповноваженої ним особи, що знаходиться за адресою https://choiceqr.com та містить дані про асортимент Продукції Ресторану, історію замовлень Гостей, персональні дані Замовника та реєстраційні дані Ресторану. 

QR-код – матричний код, у якому обсяг певної інформації зашифрований у графічний об’єкт. 

 

 1. Загальні положення

 

2.1. Дотримуючись норм чинного законодавства, а також керуючись принципом свободи Договору, передбаченим ст. 6, 627 Цивільного кодексу України, сторони укладають даний Договір. 

2.2 Дана Публічна оферта регламентує умови і порядок надання Постачальником Сервісу Послуг Замовнику, порядок надання Замовнику доступу до Серверу та додаткових послуг, а також встановлює у зв’язку із цим права та обов’язки Постачальника Сервісу і Замовника.

2.3 Договір про надання послуг укладається шляхом акцепту Замовником даної Публічної оферти, яка містить всі істотні умови Договору, без підписання сторонами і зазначення Замовника. Повним і беззастережним акцептом даної Публічної оферти вважається згідно зі статтею 642 Цивільного кодексу України факт створення Особистого кабінету на Сервері. Момент Акцепту вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Замовником шляхом Акцепту Публічної оферти має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, і є рівнозначним підписаним сторонами.

2.4. Приймаючи умови даної Публічної оферти Замовник підтверджує та гарантує, що йому виповнилося 18 років.

 

 1. Предмет Договору. Зобов’язання Сторін.

 

3.1. На підставі даної Публічної оферти Постачальник Сервісу зобов’язується надати Замовнику Послуги, передбачені даним Договором, а Замовник зобов’язується оплатити Постачальнику Сервісу надані послуги в розмірі і порядку, передбаченому даним Договором.   

3.2. На виконання умов цього Договору Постачальник Сервісу зобов’язується надавати Замовнику наступні Послуги: 

 • Надання доступу до веб-кабінету та сервісу зворотного зв’язку (SaaS service);
 • Виготовлення та оформлення цифрової (онлайн) версії меню Ресторану;
 • Виготовлення QR-коду для забезпечення доступу Гостей до цифрової (онлайн) версії меню Ресторану;
 • Розміщення цифрової (онлайн) версії меню Ресторану на Сервері;
 • Забезпечення можливості надання Гостям доступу до інформації про Продукцію, її перелік, асортимент, склад та інше; 
 • Надання технічної можливості оформлення Замовлення за допомогою Серверу;
 • Передача уповноваженій особі Ресторану (адміністратору) інформації про Замовлення, що надійшло;
 • Інформування Гостя про вартість Продукції і загальну вартість Замовлення;
 • Інформування Гостя про хід виконання його Замовлення Рестораном;
 • Забезпечення здійснення оплати Замовлення за допомогою партнерських фінансових установ. 

3.3. Доступ до Серверу надається лише у межах тих Ресторанів, що підключені Замовником до Серверу. 

3.4. Будь-які інші послуги, окрім тих, які вказані в п. 3.2 Договору, можуть бути надані Постачальником Сервісу за окремою домовленістю із Замовником. Прийняттям умов даної Публічної оферти Замовник підтверджує, що він несе відповідальність за достовірність інформації та даних, наданих Постачальнику Сервісу для виготовлення та оформлення цифрової (онлайн) версії меню. 

3.5. З метою отримання Послуг Постачальник Сервісу надає Замовнику доступ до Серверу, який може здійснюватися шляхом створення Особистого кабінету. Доступ до Серверу надається не пізніше 30 днів з моменту здійснення Замовником оплати Сервісного збору у порядку та розмірі, передбаченому цим Договором, надання інформації для створення цифрового (електронного) меню та підключення послуг платіжної системи.

3.6. При створенні Особистого кабінету та підключенні Ресторану Замовник зобов’язується вказати такі обов’язкові дані:

– ім’я та прізвище Замовника;

– офіційні реєстраційні дані Ресторану (найменування, місцезнаходження, код ЄДРПО   України, банківські реквізити);

– назва (бренд) та адреса Ресторану, кількість столів;

– контактні дані Замовника та відповідальних осіб Ресторану;

– платіжні реквізити.

3.7. Постачальник Сервісу має право залучати до виконання зобов’язань за даним Договором третіх осіб. 

3.8. З метою отримання Послуг Замовник зобов’язаний надати Постачальнику Сервісу технічну інформацію: меню, список послуг, фотографії, логотип тощо. 

 

 1. Порядок надання доступу до Серверу. 

 

4.1 Доступ до Серверу з інформаційною метою надається на цілодобовій основі. Оформлення Замовлень здійснюється згідно з графіком роботи Ресторану. 

4.2. Доступ до Серверу надається Замовнику «як є» (as is) відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів. Це означає, що за проблеми, що виникають в процесі доступу, оновлення, підтримки та експлуатації Серверу (у тому числі проблеми сумісності з іншими програмними продуктами), невідповідності результатів використання Сервера очікуванням Замовника, а також за будь-які наслідки, що виникають у зв’язку із використанням або невикористанням Серверу Замовником, Постачальник Сервісу відповідальності не несе.

4.3. Постачальник Сервісу не гарантує можливості отримання Замовником доступу до Сервера, а в разі його надання не відповідає за результат діяльності Сервера в наступних випадках:

4.3.1. У разі виникнення обставин, що знаходяться поза контролем Постачальника Сервісу (наприклад: природні катастрофи, війни, терористичні акти, масові заворушення, дії уряду, відмова зовнішніх пристроїв або мереж в доступі до Сервера);

4.3.2. У разі використання Замовником пристроїв, додатків, програмного забезпечення, яке не є сумісним із Сервером;

4.3.3 У разі неавторизованих дій Замовника; при несанкціонованому доступі до Сервера; шляхом неправомірного використання авторизаційних даних Замовника;

4.3.4 У разі недотримання Замвоником рекомендацій по налаштуванню необхідних параметрів, інструкцій або використанні Сервера шляхом, несумісним з його призначенням.

4.4 Постачальник Сервісу має право вносити зміни, модифікації, оновлення, доповнення в Сервер, його інтерфейс, а також видаляти структурні елементи Сервера або інтерфейсу, без необхідності попереднього попередження Замовника.

4.5 Замовник зобов’язується не розміщувати на Сервері і не направляти за допомогою Серверу будь-які матеріали наступного характеру:

такі, що порушують законодавство, містять погрози й образи, які дискредитують інших осіб, порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, та/або носять непристойний характер;

порушують тою чи іншою мірою честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси інших осіб;

сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства; а також інші матеріали, які спонукають інших осіб до протиправної поведінки, що може спричиняти кримінальну, цивільно-правову та іншу відповідальність або будь-яким чином порушує норми законодавства.

4.6. Замовник має право припинити здійснення доступу до Серверу у будь-який час.

4.7. Організація доступу до Серверу через мережу Інтернет є обов’язком Замовника і не входить в обов’язки Постачальника Сервісу.
4.8. Усі права інтелектуальної власності на Сервер та його складові компоненти належать Постачальнику Сервісу. На умовах даної Публічної оферти Замовник отримує право на використання (доступ до) Серверу у межах умов, строків дії цієї Публічної оферти (проте у будь-якому випадку такий строк не може перевищувати періоду за який здійснено оплату Сервісного збору), за плату, передбачену розділом 5 даної Публічної оферти та на території, визначеній Сторонами.

 

 1. Порядок розрахунків.

 

5.1. Замовник зобов’язується оплатити Постачальнику Сервісу надані Послуги – Сервісний збір в розмірі, встановленому Постачальником Сервісу та інформація про розмір якого, згідно обраного тарифного плану, розміщена на Сервері. 

5.2. Замовник зобов’язується здійснити оплату вартості Послуг шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника Сервісу. Оплата здійснюється:
–  на підставі рахунку, автоматично згенерованого на Сервері зігідно даних, введених Замовником, при цьому Замовник несе відповідальність за правильність та достовірність внесених даних.
– на підставі рахунку, сформованого Постачальником Сервісу.

5.3. Оплата за надані послуги може здійснюватися  через Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛАЄНС»  за допомогою форми для обробки платіжних карт Замовника, розміщеної на Сервері. 

5.4. Сторони дійшли згоди, що у Тарифний план не включена вартість послуг Платіжної системи. Вказані послуги надаються та тарифікуються згідно умов Платіжної системи. Порядок та строки обробки платежів визначаються Платіжною системою.

5.5. Оплата Сервісного збору здійснюється на умовах 100% передоплати. Мінімальний розрахунковий період для оплати – 30 календарних днів. 

5.6. При обранні Замовником  Тарифного плану  (пакету  послуг)  який передбачає відправку СМС- сповіщення про статус замовлення для гостя, вартість кожного такого СМС сплачується окремо. Вартість 1 сповіщення (1 SMS)  складає 80 копійок. 

5.7. Вартість “Setup fee” послуг по заповненню онлайн (цифрового) меню Постачальником Сервісу не включена до Сервісного збору та становить 499  (чотириста дев’яносто дев’ять ) гривень.
5.8. До Сервісного Збору також не входить вартість доступу до додаткового програмного функціоналу Серверу, що відповідає за  інтеграцію Особистого кабінету Замовника з Платіжною системою «LiqPay» (далі – API Choice) та є необхідним у випадку підключення Замовником функціоналу з онлайн-оплати/оплати за допомогою QR-коду Замовлень  в  системі інтернет-платежів «LiqPay».
5.9.  Сторони погоджуються, що оскільки показником ефективності користування API Choice Замовником є сума оплат проведена Платіжною системою «LiqPay» за допомогою Сервісу, то вартість доступу до API Choice обчислюватиметься у відсотковому виразі від загальної суми таких оплат за звітний (календарний) місяць. Розмір такої плати становить 1% від вартості замовлення/чеку Гостя, якщо інше не погоджено сторонами.

5.10. Сторонами погоджено, що плата зазначена у пункті 5.9. стягується на користь Постачальника Сервісу Платіжною системою «LiqPay» автоматично при здійсненні Гостем оплати Замовлення. Замовник доручає Постачальнику Сервісу забезпечити інформаційно-технічне супроводження перерахування Платіжною системою «LiqPay» на  поточний банківський  рахунок  Постачальника Сервісу  зазначеної у пункті  5.9.  плати  в національній валюті України – українських гривнях.
5.11. Замовник має право змінити вибраний Тарифний план (пакет послуг) на будь-який інший, за умови попереднього повідомлення про таку зміну Постачальника Сервісу. В разі зміни вибраного Тарифного плану (пакету послуг) залишок авансових платежів  сплачених за Послуги згідно вибраного минулого Тарифного плану (пакету послуг) зараховується на користь сплати за Послуги згідно вибраного нового Тарифного плану (пакету послуг).

 

 1. Відповідальність Сторін. 

 

6.1. Сторони визнають, що Постачальник Сервісу не є стороною правовідносин, у яких перебувають або можуть перебувати Гість та Ресторан. 

6.2. Постачальник Сервісу не несе відповідальність за якість та/або будь-які інші властивості Продукції Ресторану, а також за наявність (або відсутність) у нього необхідних дозвільних документів на реалізацію Продукції. 

6.3. Відповідальність за дотримання вимог Закону України «Про основні принципи і вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» покладається на Ресторан. 

6.4. Відповідальність Постачальника Сервісу за даним Договором обмежується розміром останньої здійсненої Замовником оплати на користь Постачальника Сервісу. Відшкодування збитків Постачальником Сервісу не здійснюється. 

6.5. Постачальник Сервісу не несе відповідальності за дії Замовника та/або Ресторану. 

6.6. Замовник зобов’язується використовувати Сервер виключно з метою, вказаною в даному Договорі, у відповідності з вимогами чинного законодавства України.  

6.7. Виконавець не несе відповідальності за роботу Платіжної системи та/або еквайр-банку чи іншої фінансової установи, що надає послуги еквайрингу, в тому числі, але не виключно, не несе відповідальності за недотримання вказаними суб’єктами строків обробки платежів. 

 

 1. Порядок розгляду скарг

 

7.1 Скарги, пов’язані з якістю надання доступу до Сервера (далі – Скарги), можуть бути подані Постачальнику Сервісу не пізніше 24 годин з моменту виникнення обставин, які є предметом скарги.

7.2 Скарги подаються Постачальнику Сервісу в письмовому вигляді  на електронну адресу [email protected]    і повинні включати в себе детальний опис обставин, які є предметом скарги.

7.3. Постачальник Сервісу зобов’язується негайно вивчити зміст скарги та вжити всіх можливих заходів для перевірки та, у разі необхідності, усунення недоліків.  Результати розгляду Скарги Постачальник Сервісу надає Замовнику в письмовому вигляді протягом 14 днів з моменту отримання Скарги.

7.4. За результатом розгляду Скарги Постачальник Сервісу має право надати Замовнику бонуси в рахунок оплати вартості послуг Постачальника Сервісу.

7.5. До цього Договору застосовується чинне Законодавство України.

7.6. Сторони докладуть максимальних зусиль, для того щоб всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами за цим Договором вирішувалися шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягнуть  згоди, суперечки між Сторонами за цим Договором будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного Законодавства України.

 

 1. Конфіденційність і зберігання даних

 

8.1 Приймаючи до уваги умови Публічної оферти, Замовник надає Постачальнику Сервісу згоду на обробку персональних даних.

8.2. Персональні дані можуть бути використані Постачальником Сервісу виключно з метою виконання умов даного Договору.

8.3. На підставі цього Договору Постачальнику Сервісу надається право на обробку персональних даних, наданих Замовником при створенні Особистого кабінету або реєстрації на Сервері, в тому числі через сторонні додатки.

8.4. Постачальник Сервісу зобов’язується використовувати надані Персональні дані у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» в редакції, чинній на момент обробки таких персональних даних.

8.5. Права Суб’єкта персональних даних визначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою Суб’єкт персональних даних має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 
 • на доступ до своїх персональних даних; 
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

8.6. Дана згода на обробку Персональних даних діє безстроково.

8.7. Постачальник Сервісу не має права надавати інформацію Замовника третім особам без згоди Замовника, за винятком законних вимог уповноважених органів державної влади.

8.8. Постачальник Сервісу залишає за собою безумовне право в односторонньому порядку видаляти з Серверу будь-яку інформацію, якщо вона не відповідає даному Договору, чинному законодавству, або порушує права третіх осіб.

 

 1. Термін дії Договору та інші умови.

 

9.1. Цей Договір набуває чинності в порядку, передбаченому п. 2.3 і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.2. Замовник має право відмовитися від цього Договору в будь-який момент.

9.3. Постачальник Сервісу має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору без виплати Замовнику будь-яких компенсацій при порушенні Замовником порядку розрахунків, встановлених цим Договором або інших істотних порушеннях даного Договору.

9.4. Зміни в цей Договір можуть вноситися в будь-який момент і дійсні з моменту їх розміщення на Сервері.

9.5. Постачальник Сервісу є платником єдиного податку третьої групи, неплатник ПДВ.